Speciaal aanbod gericht naar schooldirecties en inrichtende machten:


Preventie van stress en burn-out in de lerarenkamer (voor schooldirecties en inrichtende machten) 

Inschrijvingen afgesloten.

Voorinschrijving volgende sessie.Binnenkort verschijnt meer info rond dit aanbod op de website.

Wens je hierover nu al meer info, kan je je vraag stellen aan: info@survivalacademie.be

Hoe overleeft een  zorgcoördinator of een schooldirecteur?


Als zorgcoôrdinator, directie of staflid wordt verwacht dat je de kennis bezit om mensen (ouders, leerkrachten, opvoeders,…) te coachen in hun pedagogische opdracht. Je moet echter rekening houden met verschillende partijen en hun belangen: het belang van het kind, de belangen van de ouders, de draagkracht van de begeleider, de leerkracht of het team, het belang van de organisatie. Het is hard werken en vraagt massa’s energie. Zelfzorg komt vaak op de laatste plaats. Je wil het meestal niet toegeven maar soms is het kwestie van overleven.Specifiek voor zorgcoördinatoren en schooldirecties uit het basisonderwijs voorzien we vanaf september 2016 individuele coachingssessies ter preventie van stress en burn-out.


Neem contact om een individueel verkennend gesprek aan te vragen.


Hiernaast voorzien we: