Preventie van stress en

burn-out in de lerarenkamer

inschrijvingen afgesloten

sessies mogelijk op aanvraag

Doelgroep: schooldirecties en inrichtende machten


Sprekers:

-Eric Beke, orthopedagoog en coördinator van de Survivalacademie

-Elke Kestens, veranderingscoach stresshantering en time managementSituering:


Het beroep van leerkracht staat bovenaan de lijst van beroepen die meest gevoelig zijn voor stress en burn-out. De groeiende verwachtingen naar de functie van de klasleerkracht en de andere functies binnen de schoolcontext zorgen voor een verhoogd stressniveau. Chronische stress kan leiden tot burn-out.

Schooldirecties en inrichtende machten staan voor de grote uitdaging om een schoolcultuur te cultiveren die het welbevinden van leerkrachten maximaliseert. Bevlogen leerkrachten met een goede veerkracht zijn het best in staat om hun complexe pedagogische opdracht voor de klas te realiseren.


Inhoud:


Tijdens de infosessie wordt niet alleen uitleg verschaft over hoe stress kan leiden tot burn-out  maar vooral op welke manier hier kan worden op ingespeeld om dit te vermijden.

Er wordt bekeken hoe een schoolcultuur meer  “burn-outproof” kan zijn, welke goede voorwaarden zijn voor een goede preventie en welke mogelijkheden er bestaan om leerkrachten en onderwijsteams te leren zichzelf te coachen rond hun psycho-sociaal welbevinden.  Tijdens de infosessie wordt een overzicht gegeven van de methodieken die worden aangereikt vanuit de Survivalacademie en wordt illustratief de methodiek van de Selfcoaching Stressmanagment toegelicht.Doe de burn-out test van de Standaard.