Wij werken graag projecten uit op maat en vraag van de school:


- teambuildingsdagen (liefst als start van een proces op school)

- verhogen van psycho-sociaal welzijn van leerkrachten

- sfeer in de lerarenkamer (dansyoga, assertiviteit en communicatie)

- omgaan met gedragsproblemen volgens de nieuwe autoriteit

- herstelgericht werken met de sorryboxinformeer naar mogelijkheden via info@survivalacademie.be

Voorbeeld jaarproject op school:

- pedagogische studiedag september: externe uitstap met in  voormiddag teambuiding , namiddag welzijns- behoefteanalyse en burn-out-proof-check

- procesgroep op school (oktober-april)

- coach-the-coach schooldirectie

- personeelsvergadering (januari): workshop psycho-educatie rond stress

- pedagogische studiedag mei: slotactiviteit: opening vernieuwde leerkrachtenkamerPedagogische studiedagen, infosessies of ontwikkelen van handelingsplannen kunnen op eenvoudige wijze aangevraagd worden.


- We ondersteunen scholen rond de begeleiding van kinderen met oa hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, autisme,... 

- We kunnen ook komen helpen om de school te leren omgaan met de principes van de nieuwe autoriteit.

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een omvattende manier om met probleemgedrag van jongeren om te gaan. Het geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van het probleemgedrag. Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een positieve relatie met de jongere.De studiedagen en infosessies kunnen worden aangevraagd via info@survivalacademie.be.

Vorming en training op maat