Begrijpend lezen start in de kleuterschool


Hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Navormingsdag

Vrijdag 15/10/2021

 (09u30- 16u00)

Plaats:

Sint Mauruszaal, Sint Maurusstraat, 5, 3220 Holsbeek (vlakbij E314)

 

Spreker

Annelies Stiers, Zorgcoördinator VIA Immaculata Tienen, Praktijklector BNB Zorgverbreding en Remediërend Leren.


Doelgroep:

Kleuter + eerste graad lager


Prijs: 115 € (inclusief lichte lunch.)


inschrijven kan via deze link


Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:20211015/begrijpendlezenkleuterklas  + naam deelnemer


Inhoud navorming

Hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs. Het gaat van voorgelezen worden en meekijken in een boek naar zelf lezen om te begrijpen. Begrijpend lezen is een mix van enerzijds talige vaardigheden en anderzijds strategieën. Voor het begrijpend (leren) luisteren en lezen zijn twee leerkrachtactiviteiten van belang die nog te weinig worden benut: het hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen. Een leerkracht die voor-denkt, luidop denkt wat hij/zij voor, tijdens en na het lezen doet, helpt leerlingen hoe ze een tekst kunnen begrijpen.

Laten we ook stilstaan bij het belang om bij jonge kinderen verschillende soorten teksten herhaald voor te lezen. Het gaat er niet om zoveel mogelijk boekjes te lezen. Het gaat erom boekjes meerdere keren te lezen en daarbij vragen te stellen die verder gaan dan “wie-wat-waar-wanneer vragen” om tot diepgaand begrip te kunnen komen. Het denken van kinderen over de inhoud van de tekst wordt immers gestimuleerd door vragen te stellen.

Als we, naast deze verschillende voorleesvormen, ook weten dat 95% van de woorden in een tekst gekend moeten zijn om tot tekstbegrip te kunnen komen, is het vanzelfsprekend hoe belangrijk het is om voldoende aandacht te schenken aan rijke woordenschatontwikkeling reeds bij onze jongste kinderen. Hoe meer kennis over een onderwerp je hebt, hoe beter je teksten hierover zal begrijpen. De woordenschat van kleuters voorspelt het begrijpend lezen halverwege de lagere school. Begrijpend luisteren en lezen doen we steeds in functie van een latere activiteit. We plaatsten de tekst centraal.

Iemand die goed is in begrijpend lezen heeft in onze maatschappij gewoon meer kansen. Laten we doelgericht en zorgzaam omgaan met iets wat door toonaangevende leeswetenschappers als de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheid wordt aanzien.


Wat leren we?

In deze basisvorming leer je door enerzijds inhoudelijke input en anderzijds interactieve werkvormen:

  • -hoe een krachtig taalbeleid in de kleuterschool er uitziet en welke de belangrijkste accenten zijn om tot een gedragen leerlijn te komen.
  • -welke activiteiten je moet opzetten om tot rijke woordenschatontwikkeling te komen, hoe je ertoe komt dat woorden verankerd raken en hoe je als leerkracht omgaat met de grote verschillen tussen kinderen op vlak van woordenschat.
  • -werken met de taxonomie van Bloom, een denkkader om naast wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen ook andere vragen te stellen die het diepere denken stimuleren en als doel hebben tot diepgaand begrip te kunnen komen.
  • -hardop denkend en interactief voorlezen, ik modelleer het hardop denkend voorlezen en je krijgt oefenkansen om dit toe te passen op een zelf gekozen boek.
  • -activiteiten organiseren waarbij je de tekst centraal stelt en zorgt voor een functionele verwerking achteraf.

Op het einde van de navorming heb je voldoende handvaten om dezelfde aanpak te hanteren bij begrijpend luisteren in de kleuterschool als begrijpend lezen in de lagere school en dit zonder klassieke “lesjes begrijpend luisteren en lezen” te geven!