Nieuwe autoriteit

Het ijzer smeden als het koud is:

werken volgens de nieuwe autoriteit


04/10/2019

Inschrijven
Titel: Het ijzer smeden als het koud is.


Datum: vrijdag 04 oktober 2019


van 09u30 tot 16u00


Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


Doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies van het secundair onderwijs en de 3de graad van het lager onderwijs.


Prijs:   115 €  (incl. lunch)


Begeleiding:   Katrin Timmermans, orthopedagoge, agressiecoach, grondlegger en coördinator van TAnder, gepassioneerd door het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet van Haim Omer.


Inhoud:


Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een omvattende manier om met probleemgedrag van jongeren om te gaan. Het geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van het probleemgedrag. Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een positieve relatie met de jongere.


Volgende elementen worden verder toegelicht en uitgediept:

•Hoe bouw je een steunnetwerk uit. "Iedereen mee" of bij nieuwe autoriteit "steunnetwerk uitbouwen" is één van de basispijlers om het hoofd te bieden ten aanzien van probleemgedrag, thuis, op school en in de leefgroep.  Als "iedereen mee" is, wordt het probleemgedrag hanteerbaar en verkleint de machteloosheid?

•Hoe blijf je uit een machtsstrijd (het ijzer smeden als het koud is) en blijf je toch grenzen trekken?

•Hoe blijf je bouwen aan een positieve relatie met de jongere. Zowel preventief als na conflicten of moeilijkheden. De plaats van herstelgericht werken binnen nieuwe autoriteit?


Tijdens deze vormingsdag krijg je zicht op hoe nieuwe autoriteit en geweldloos verzet een antwoord kan bieden op probleemgedrag van jongeren, thuis en op school.


Inschrijven voor deze sessie kan via deze link.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20190410/IJZER SMEDEN + naam deelnemer

Doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies van het secundair onderwijs en de 3de graad van het lager onderwijs.


De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844