over/onderprikkeling

Over- en onderprikkeling voorkomen

Navormingsdag

Maandag  01/02/2021 (09u30- 16u00)

schrijf hier in

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.

 

Spreker

Karen Van Dyck, psychomotorisch therapeut bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ondersteuner  VOKAN, erkend auticoach met kleuters, kinderen en jongeren.


Doelgroep:

leerkrachten zorgcoördinatoren van de lagere school (gewoon en buitengewoon onderwijs), nieuwe ondersteuningsnetwerken (type 4, type7, type 9, type 3, type basisaanbod en type 2), therapeuten,...


Inhoud navorming

In deze basisvorming bekijk je de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag . We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen …

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die het kind onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of  gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op  4 mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen en kwetsbaarheden profiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo-en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we de ganse dag in a. h. v. oefeningen, film - en casusanalyse


•Vanuit een situatie en/of observatie de over- of onder prikkeling  herkennen van een leerling, zintuiglijke stijlen begrijpen en koppelen aan vb. uit  observatie.

•Kansen en kwetsbaarheden profiel opstellen vanuit elk kwadrant

•Zelfregulerend gedrag herkennen en benoemen

•Zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo-en hyperresponsiviteit en witte ruis.

•Gepaste strategie en interventie  bepalen in omgang met .de over-of onder prikkeling van de leerling.Prijs: 115 € (inclusief lichte lunch.)


inschrijven via deze link


Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:SURV/20210201/OVERPRIKKELING  + naam deelnemerDe survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844