Eric Beke

Eric Beke


coördinator Survivalacademie


Brugwerker Onderwijs-Welzijn

Ik hou ervan om mindfull in het leven te staan en mijn expertise te delen met andere mensen in de hoop hen een stukje te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Veerkracht, humor, zelfontwikkeling en creativiteit vind ik belangrijke waarden in het leven. Ik wil ernaar streven om de brug tussen onderwijs en welzijn te verkleinen. Van hieruit nam ik initiatief om de Survivalacademie op te richten (2016).


Iets meer over mezelf.

Gedurende ruim 20 jaar ben ik actief als orthopedagoog, project- en kwaliteitscoördinator, pedagogisch team- en  procesbegeleider. Ik ben voornamelijk werkzaam in Medisch Pedagogisch Centrum Terbank in Heverlee waar ik werk met jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen en verstandelijke beperkingen.  Ik ondersteun zorgtrajecten van jongeren die er residentieel verblijven en ondersteun de multi-functionele dienst. Ik sta ook in voor de supervisie van moeilijk lopende schoolse trajecten.

Ik studeerde in 1992 af als lic. In de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Mijn eerste ervaringen met de hulpverlening deed ik op in de sectoren van Jongerenwelzijn en de Geestelijke gezondheidzorg. Ik volgde een 2 jarige systeemtheoretische opleiding gezinsondersteuning mib opvoedingsondersteuning aan de Interactie-academie in Antwerpen.

Ik behaalde een getuigschrift in de LSCI (Life Space Crisis Intervention) en heb een bijzondere interesse voor oplossings- en herstelgericht werken en het werken vanuit geweldloos verzet (volgens Haim Omer). Ik gaf enkele jaren les aan het CVO, campus sociale school Heverlee, en gaf er het vak “orthopedagogisch werker in de praktijk”. Ik werkte mee aan het project Leerkracht-Veerkracht voor BUSO-scholen (type 3) en ben actief in de themagroep schooluitval, regio Leuven en  in de Stuurgroep van TAnder, een school op maat van jongeren die moeilijk leren en gedrags- en/of emotionele problemen vertonen.

Ik volgde de opleiding tot coach bij Dr. Luc Swinnen, gespecialiseerd in stress en burn-out (www.stressmanagement.be).


Ik maak graag creatief gebruik van "doe-taal" en nieuwe media als methodiek om te werken met de krachten en beperkingen van jongeren en hun context. Ik hielp organisaties bij het ontwikkelen van online tools rond pedagogische thema’s. Van daaruit richtte ik een eigen zelfstandige praktijk op (www.edutech.be). Ik ontwikkelde mee de Sorrybox, een webapplicatie om te werken rond moeilijk gedrag en herstel (www.sorrybox.be) en de rustbox, een webapplicatie om te werken aan een kalm brein bij jongere en begeleider (www.rustbox.be). 


Sedert september 2016 werk ik ook als trainer voor leefsleutels en onderwijsservice.

Ik verzorg opleidingen op maat van sociale organisaties en scholen, met oog op het bevorderen van het psycho-sociaal welzijn van jongeren én hun begeleiders.

Ik ben trotse auteur van het boek "Survivalgids, wat als je veel stress hebt", uitgegeven bij Pelckmans (2023).