intro stresshantering onderwijs

Stresshantering binnen het onderwijs


Nieuwe sessies op aanvraagDoelgroep: leidinggevenden en vormingsverantwoordelijken binnen onderwijs


Sprekers:

-Elke Kestens, veranderingscoach stresshantering en time management

-Eric Beke, orthopedagoog en coördinator van de SurvivalacademieSituering:


Het beroep van leerkracht en hulpverleners  staat bovenaan de lijst van beroepen die meest gevoelig zijn voor mentale stress.  Chronische stress kan leiden tot burn-out. Een goede mentale fitheid en coaching  is nodig om veerkrachtig te kunnen blijven functioneren.


Inhoud:


Tijdens de infosessie wordt niet alleen uitleg verschaft over hoe stress kan leiden tot burn-out  maar vooral op welke manier hier kan worden op ingespeeld om dit te vermijden.

Er wordt bekeken hoe een school- of organisatiecultuur meer  “burn-outproof” kan zijn, welke goede voorwaarden zijn voor een goede preventie en welke mogelijkheden er bestaan om hulpverleners of leerkrachten en teams te leren zichzelf te coachen rond hun psycho-sociaal welbevinden.  Tijdens de infosessie wordt een overzicht gegeven van de methodieken die worden aangereikt vanuit de Survivalacademie en wordt illustratief de methodieken van de "Stresshantering en mentale fitheid" toegelicht en de sessies rond "zelfzorg als voorwaarde voor authentiek leiderschap"