Franky De Cooman


Art Decoo, the art of coaching.
“What doesn’t kill you makes you stronger”. Een spreuk die mij nauw aan het hart ligt.  Het begon allemaal met een niet evidente jeugd waarbij ik in school kop van jut was. Op mijn 18e naar Leuven gaan was een verademing, ik kon met een schone lei beginnen. Informatica en Biostatistiek leken me de beste keuzes, een beslissing waar ik nog steeds achter sta.  Mijn echtgenote beweerde, voor ze mij leerde kennen, nooit een informaticus te zullen trouwen.  Ondertussen zijn we 23 gelukkige jaren, en 3 fijne kinderen verder. 


Gedurende mijn loopbaan ontwikkelde ik als leidinggevende een uitgesproken interesse in de menselijke kant van de zogenaamde nerd. Daarom heb ik sinds 1999 verschillende mensgerichte vormingen gevolgd: NLP, ontwikkelingsgericht coachen, systemisch coachen en een vorming innerlijk leiderschap.  Zo heb ik, door mijn kwetsuren een plaats te geven, mijn tegenslagen als levenslessen herkadert.  Want tegenslagen zijn er geweest.  Maar telkens opnieuw kwam ik ze te boven, dankzij het mij omringd voelen door fijne mensen en dankzij de nodige dosis zelfzorg.  Dat laatste is moeilijk, maar zeer wezenlijk.  Het belang aan zelfzorg kwam ik op het spoor dankzij mijn wetenschappelijk onderzoek rond  Responsible Leaders, leiders die op een ethische manier verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij. Zij vertrekken, net als ik, vanuit het Heilig Vuur van de Verontwaardiging, maar krijgen in deze doordraaiende wereld regelmatig het deksel op de neus. 

Met zo’n responsible leaders doe ik wandel-coachings.  Een intens proces, waar vanuit het ont-moeten een deugddoende ontmoeting ontstaat.  Stappend creëren we een veilige omgeving waarbij het ‘zich gekwetst weten’ aanwezig mag zijn. We (h)erkennen deze kwetsbaarheid (lees: we benoemen de negatieve kanten van de maatschappelijke betrokkenheid), en zoeken naar de wortels van dit engagement.  Door dit proces zorgzaam aan te gaan transformeert gaandeweg de kwetsbaarheid in (veer)kracht.

Mijn activiteiten als coach worden georganiseerd vanuit een eigen bvba: Art Decoo. Voor een schematisch overzicht van deze activiteiten klik hier.

In mijn vrije tijd engageer ik mij binnen Bond Zonder Naam, een beweging die werkt rond geweldloosheid, opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding, gelijke kansenrecht, interculturele ontmoeting en zingeving.